Nominasjon Konsulentprisen 2017

Det vil dette året deles ut fire priser.  Alle nominasjoner blir fremlagt for en fagjury som vil bedømme bidragene. Konsulentprisen 2017 blir delt ut i september av Konsulentguiden i samarbeid med Abelia.

Juryen vurderer nominasjoner innen følgende tjeneste- og fagområder:

1. Bedriftsstrategi, ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling
2. Finans og økonomistyring
3. Ledelses- og personutvikling, personalledelse og rekruttering
4. Logistikk, produksjon, produktutvikling og tjeneste/servicefunksjoner
5. Markedsføring og markedskommunikasjon
6. Informasjonsteknologi og systemer
7. Eksport og internasjonalisering
8. Prosjektledelse
9. Samfunnsøkonomiske og miljømessige analyser
10. Andre spesialområder innen Management Consulting

Det legges vekt på følgende overordnede kriterier ved nominasjonen:

1. Særpreg og unik karakter
En prisvinner skal være noe helt spesielt, og oppgaven skal være originalt tenkt, avtalt, gjennomført og avsluttet på en for alle de involverte god måte.

2. Effekten av konsulentoppgaven
Det er viktig å få belyst hvordan det samlede team av rådgivere og oppdragsgivers medarbeidere i felleskap har skapt varige resultater hos oppdragsgiver

3. Faglighet
Det forventes, at effektiv og moderne consulting- og ledelsesteori og -filosofi ligger bak konsulentens opplegg og gjennomføring, samt at oppgaven er gjennomført profesjonelt.

4. Kunnskapsskapsdeling og kunnskapsformidling
Rådgiver får stor kunnskap om kunden, men i det gode prosjektet skjer det også en kunnskapsdeling til kunden.

5. Refleksjon
Hva er det viktigste, henholdsvis kunden og konsulenten har lært gjennom oppgaveløsningen.

6. Verdiskapene og profesjonell levering av konsulentjenester og kundeløsninger
For nominasjon til årets konsulentselskap legges det vekt på: evne til å tilby hensiktsmessige, varige og målbare kundeløsninger (vist gjennom et prosjekt som er blitt gjennomført siste 18 måneder og som har gitt målbare og varige resultater).

Nominasjonsskjema